Historiek

2015

De algemene vergadering van de sportraad aanvaardde het nieuwe bestuurslid van de sportraad . Van de omnisportclub Gympsort Pascale Dierckx . Dit als vervanging van Caroline Reussens, geïnteresseerde burger.
De vaste activiteiten voor kleuters en jongeren in onze zapdagen, doe dagen en kampen werden weer origineel ingevuld. Om ons 20 jarig bestaan te vieren was de uitstap iets verder naar Toverland, waarvan de deelnemers zeker konden genieten. De KDG kleutersportdag voor de scholen was dit jaar met koning fruit.
De BKO is vanaf de laatste week van augustus gestart. Ook de sportacademie blijft in de 2 turnzalen met een vliegende monitor voor de kleuters. Voorlopig niet zo veel kinderen van BKO.
De buitenspeeldag ging normaal in het Vrieselhof doorgaan, maar stormweer heeft de locatie verplaatst naar de Moervelden. Waar ondanks de snellle wissel toch veel kinderen mee kwamen spelen. Het nut en de veelzijdigheid van deze locatie werd nog maar eens bewezen. Ook de goede samenwerking met dit Hyppisch centrum via Francois de Pooter is een grote luxe.
De kampioenenviering ging terug door in De Boomgaard. Dit maal met optredens van Gymsport die 40 jaar bestaan. Jiu-jutsi en streetdance zorgden voor een mooie afwisseling en de overhandiging van de cheque van de ezeltocht naar Compostella zorgde voor de nodige emotie .
Onze gezinssportdag kon door slecht weer en veel activiteiten op deze dag niet op veel volk rekenen. De aanwezigen hadden wel een zeer leuke dag. De medewerkers hadden ook zeer mooie standen uitgewerkt.
Personeelssportdag met golf en minigolf was een succes; Gemeente en Ocmw 90 enthousiastelingen
De regio Midden Provincie werkt nu zonder ondersteuning van de provincie, maar de samenwerking met collega’s van randgemeente wordt nog steeds als een meerwaarde ervaren. Drakenboot als activiteit.
Onze eigen sportoverdag krijgt nog steeds nieuwe enthousiaste leden, wat we enkel kunnen aanmoedigen en voor Katleen een leuke bevestiging is van goede lessen. Ook badminton blijft een succes. Seniorenturnen op vrijdagvoormiddag gegeven door Monique is ook een traditie die veel senioren al jaren volgen.
Vormingen: op de AV out of the box denken monitoren :dans en wackitball en Core stability voor alle clubs.
Bloso beloonde onze werking met de sportelgemeentetrofee voor de 2de maal.
2015 een jaar dat Ranst probeerde Mijn korte ritten in de kijker te zetten met een heus promo filmpje met Comedian Steven Goegebeur. Men kan ook de reflecterende reflectors zien rondrijden in Ranst. Publicatie: onze sportgids voor de eerste maal in kleur, wel vooral digitaal. Infrastructuur: intergemeentelijk looppad zoersel, schilde , Ranst feestelijk geopend. Nodige herstellingen aan materiaal en gebouwen zijn uitgevoerd. Regeling verwarming sporthal vernieuwd.
Na inspiratie van Uit clubs uitgedaagd voor filmpje op facebook voor waardebon
Stand op knoesselloop en medewerking met Wintertintelingen met de jeugd en cultuur.

2014

2014 heeft een sport voor jou

De algemene vergadering van de sportraad aanvaardde het nieuwe bestuurslid van de sportraad . Van de roeiclub The Oar Katrien Raeymaekers . Dit als vervanging van Eline Hoefkens.De thema’s voor onze sportdagen, kleuterdoedagen, zapdagen en sportkampen werden weer volledig uitgewerkt door de sportpromotor Katleen in samenwerking met ons monitorenteam. De afsluiting was in thema diep in de zee, kleuters hadden zich ook leuk verkleed.Vanaf september is de sportacademie terug naar verschillende groepen per school (inclusief de kleuters) gegaan om in te spelen op de buitenschoolse opvang die normaal snel zou opgestart worden. De BKO is voorlopig nog niet gestart. Met een vliegende monitor heeft de sportdienst gezorgd dat de kleuters over 2 monitoren kunnen beschikken.De buitenspeeldag samen met de jeugddienst bleef ook dit jaar een echte buitenspeeldag in het bos.

De kampioenenviering ging door in de Moervelden met een heuse paardenshow.

Kdg stagiairs hebben onder begeleiding van Katleen een leuke sprookjesdag aan de kleuters van de lagere scholen bezorgd. Het parcours met gummy laarsjes en de bevrijding van Rapunzel uit de toren waren zeer geslaagd.

De 2de editie van de volwassenensportdag op domein De Moervelden was een matig succes. De seniorenbonden en vele clubs hebben goed meegewerkt maar hebben zelf een te druk programma zodat er activiteiten overlappen. Volgend jaar zal deze formule dan ook aangepast worden naar een gezinssportdag in het weekend.

De regio Midden Provincie is na de inkrimping van de provincies aan evaluatie toe. In 2015 zullen knopen doorgehakt worden, voorlopig werken we verder , wel zonder ondersteuning van de regiocoördinator. Christel van Zandhoven zal voorlopig de administratie op zich nemen. Inbreng van alle gemeenten wordt wel verwacht.

De sport overdag heeft een ware boost gekend, zeer leuk dat de inspanningen van Katleen beloond worden. Badminton is al een ruime groep, carpetbowl is afhankelijke van begeleidster van Czagani . Seniorenturnen op vrijdagvoormiddag blijft groeien al meer dan 25.

Voor de rest is het het eerste jaar van werken met BBC . Sommige zaken moeten nog bijgestuurd worden.

Vormingen: ehbo met deelname van de toezichters.Vorming monitoren rond muziekspelen en team-tubes, groeipijnen voor alle clubs gegeven door kinesisten.

Bloso beloonde onze werking met de sportelgemeentetrofee.

2014 jaar van olympische winterspelen maar ook van het WK voetbal waar onze rode duivels een mooie prestatie neerzetten. Veel leuke sportieve momenten en een beetje belgiëgekte . Na de verkiezingen veel en vooral besparingsplannen die moeten uitgewerkt worden, hopelijk blijft sport wat gespaard.

Infrastructuur: intergemeentelijk looppad Zoersel, Schilde , Ranst in aanleg. Nodige herstellingen aan materiaal en gebouwen zijn uitgevoerd.

 2013

De algemene vergadering van de sportraad mocht het nieuwe bestuur van de sportraad verwelkomen. Taiko,een japanse trommelclub is lid geworden. Dit onder de belangstelling van veel aanwezigen van het nieuwe college . Als extra was er een lezing over conflictbeheersing en natuurlijk afgesloten met een drink op 2013 met als thema “Sport voor Allen van bewegen tot competitie”

De thema’s voor onze sportdagen, kleuterdoedagen, zapdagen en sportkampen werden weer volledig uitgewerkt door de sportpromotor Katleen in samenwerking met ons monitorenteam.Vooral de dino eieren die de kleuters hebben uitgebroed zullen nog lang tot de verbeelding spreken.De kleuterafsluiting van de sportacademie is zelfs op de maan doorgegaan. Vanaf September is de sportacademie ingekort naar één groep per school omwille van besparingen. De monitoren verzorgen nu meer differentiatie zodat alle leeftijden kunnen genieten van dit sportgebeuren.Nieuwigheden was een bossportdag.De buitenspeeldag samen met de jeugddienst was ook echt een buitenspeeldag in het bos. Warme chocomelk was welkom, maar toch een geslaagde activiteit.Kdg stagiairs hebben onder begeleiding van Katleen een leuke smurfendag aan de kleuters van de lagere scholen bezorgd.

De Fortengordel mocht in het fort van Broechem 4000 bezoekers ontvangen. Goed weer en veel enthousiaste fietsers.Onze eerste editie van de volwassenensportdag op domein De Moervelden was een succes. De seniorenbonden en vele clubs hebben goed meegewerkt om een aangenaam programma uit te werken. De datum voor 2014 is al vastgelegd en de senioren hebben hun medewerking al toegezegd.

De regio Midden Provincie is op bezoek geweest voor onze sporttak in de kijker “De golfsport.” Op Domein de Moervelden kwamen een 100 kinderen van alle buurgemeenten mee genieten van de handigheid die nodig is om te swingen of te putten met golf, krolf, en als aanvulling werd er kubb gespeeld en met trikkes gereden.

De sport overdag krijgt meer en meer deelnemers. Badminton is al een ruime groep en ook de carpetbowl wordt door Czagani regelmatig beoefend.

Voor de rest is het een jaar van vergaderen en veranderen, BBC is een rode draad en alle wijzigingen die daarmee gepaard gaan.

Voor de monitoren is er onze bijscholing in de paasvakantie en als surplus hebben we voor alle clubs een start2teach avond ingericht.

We hopen ondanks de besparingen toch weer met volle moed 2014 te kunnen starten.

Bloso beloonde onze werking met de sportelgemeentetrofee.

2012

Promotie:

In het jaar van de Olympische spelen was dit een dankbaar thema om onze sportkampen rond uit te werken. De kleuters werden echte smurfen .Kerst, krokus, zomer en herfst blijven we vullen met sportzapdagen en sportkampen met uitstap voor kleuters en jongeren tot 12 jaar.Voor de gewone Ranstse bevolking hebben we op de verenigingenbeurs met een mooie interactieve stand meer mensen trachten aan te zetten tot bewegen. Door een operatie van de sportfunctionaris zijn sommige acties niet verder kunnen uitgewerkt worden o.a. mijn korte ritten. De ganse dienst heeft dit mee opgevangen, ook een nieuwe medewerker aangesteld Ludo Jacobs.

Vaste waarden in ons programma zijn ook de fedasilsportdag, buitenspeeldag met de jeugddienst,seniorensportdag met Bloso, mindervalidensportdag met de regio.

De vormingen voor de clubs : we promoten via de websites, nieuwsbrief en directe mails over het bestaande regio aanbod en andere interessante vormingen. We trachtten zo de juiste info bij de juiste personen te krijgen.

De sportgids was weer stipt in september in de bussen met enkele nieuwe clubs, de clubs blijven dit een goed initiatief vinden om nieuwe leden aan te trekken.

Infrastructuur

De vloer van de sporthal Het Loo werd hersteld en kreeg een nieuwe toplaag. De kleine herstellingen worden verzameld en éénmaal per maand opgelost.

De clubs mogen nog stipter worden.

Nieuw

Sport overdag voor mensen die hier ’s avonds niet toe komen. Vorig jaar startten we op 2 dagen, dinsdag BBB en conditie en donderdag iets meer competitiesporten. Een soort sportacademie voor volwassenen, die hierdoor weer zin in bewegen krijgen. Met sporttak in de kijker badminton hebben we nu 3 groepen ook dinsdagnamiddag een badmintongroepje.

Sportelen: door de werking voor onze senioren, die door Katleen in een mooi bundeltje waren verzameld zijn we door BLOSO mee uitgeroepen tot sportelgemeente.

Sportraad: samen met de sportraad kijken we al uit naar nieuwe leden om na de verkiezingen een vernieuwde sportraad samen te stellen, als weergave van het huidige sportlandschap.

De sportdienst wordt meer een onderdeel van de dienst vrije tijd. Veel energie gaat naar BBC en het afstellen van de vernieuwde werkvorm.

2011

Kerst, krokus, zomer en herfst blijven we vullen met sportzapdagen en sportkampen met uitstap voor kleuters en jongeren tot 12 jaar.Vooral door inkleding en probeert Katleen en de monitoren ons te onderscheiden van andere organisatie. De kinderen leven een ganse week mee, dit hebben we kunnen ondervinden door het thema reismannetje wat zeer geslaagd was.

Voor de gewone Ranstse bevolking hebben we met de actie “mijn korte ritten” getracht het fietsen en wandelen te promoten. Voor een eerste keer toch wat reactie. We hebben een cursus fietsherstellen gegeven in kader van dit project.Volgend jaar gaan we meer energie in dit project steken en een groter start en slotmoment uitwerken.

Voor het gemeentepersoneel hebben we een interactie wandeling uitgewerkt. De aanwezigen waren tevreden en ook het weer was ons gunstig gezind.

Vaste waarden in ons programma zijn ook de fedasilsportdag, buitenspeeldag met de jeugddienst,seniorensportdag met Bloso, mindervalidensportdag met de regio.

Voor Rans-t-astisch samen met jeugd, cultuur, bib en adviesraden hebben we het thema speelgoed uitgewerkt met sport door de jaren heen van Breughel tot beyblade.

De vormingen voor de clubs : we hebben zelf door Guio Veraert van volleybalclub Bravoc vzw-werken met vrijwilligers aangeboden. Voor de rest houden we via mail, nieuwsbrief en onze website de clubs op de hoogte van alle vormingen van de regio en andere organisaties.<

De sportgids hebben we in een fris nieuw kleedje gestoken, de clubs blijven dit een goed initiatief vinden om nieuwe leden aan te trekken.<

Infrastructuur:

de vloer van de turnzaal van Broechem de sleutel kreeg een nieuwe toplaag. Met de directies en clubverantwoordelijken is een vergadering gehouden voor het gebruik van de turnzalen en de aankoop van materiaal en herstellingen te optimaliseren.

Subsidies:

Door Katleen konden we dit jaar de formulieren digitaal laten invullen en ook het verwerken werd hierdoor een stuk eenvoudiger.

Nieuw:

Sport overdag voor mensen die hier ’s avonds niet toe komen. We starten op 2 dagen, dinsdag BBB en conditie en donderdag iets meer competitiesporten. Een soort sportacademie voor volwassenen, die hierdoor weer aanpikken bij een sportclub.

Sportraad: Na meer dan 25 jaar trouwe dienst zijn Caroline Van Nuffelen, Walter Van den Eynde en Jos Deckx gehuldigd door de provincie.

2010

Dit jaar zijn onze gewone activiteiten voor kleuters, jongeren, senioren, sportacademie, nog steeds een vaste waarde . Katleen werkt dit zeer gevarieerd uit. Monitoren vinden blijft een uitdaging. Vandaar dat we zelf een bijscholing in verschillende sporttakken samen met de sportclubs hebben aangeboden

.In het thema impulssubsidie hebben we de clubs 3 maal bij elkaar gebracht. Een maal rond “ouders” gewerkt, de volgende maal rond “communicatie”. De derde sessie was eigenlijk ook een praktische voorbereiding voor onze eerste SPORTBEURS die in het kader van rans-t-astisch met thema sport werd uitgewerkt. Een 15 tal clubs en externe verzorgden info, demo’s en initiaties voor de ganse ranstse bevolking.

De scholen mochten strijden voor de titel van sportiefste school, een verhulde vorm om promo te maken voor rans-t-astisch.

Het domein Moervelden is een oud militair domein met zeer veel mogelijkheden. Bmx en LRV hebben hier al hun eigen stek. Ook vanaf deze zomer zijn er 3 beachvolleyvelden. Door de buitenspeeldag samen met de jeugddienst en de sportbeurs hier te doen, hopen we dat de bevolking deze mooie locatie beter heeft leren kennen.

De vloer van de sporthal Het Loo werd hersteld.

Voor de regio was onze schepen Jef Verhaegen dit jaar voorzitter. Door de vergadering te openen met onze film en aan te vullen door een bezoek aan Moervelden en af te sluiten met een receptie met streekproducten heeft hij de buurgemeenten Ranst leren kennen.<

Al deze activiteiten kan men volgen op de website, eerst de aankondiging en nadien een fotoverslag. Deze proberen we zo interactief mogelijk te houden. Vanaf dit jaar zijn we ook gestart met een digitale nieuwsbrief.

De sportgids in begin september blijft ook een vaste waarde, die ook aan nieuwe inwoners dadelijk een mooie kijk op het sportaanbod geeft.

2009

Als uitwerking van het sportbeleidsplan is dit jaar de verscheidenheid van onze activiteiten naar alle inwoners zo ruim mogelijk ingevuld. Vele activiteiten zijn in nauwe samenwerking met de jeugddienst ingevuld of op elkaar afgestemd.

Het project 10.000 stappen heeft families van kleinkind tot grootmoeder aan het stappen gezet. De 2de mindermobielensportdag bracht fedasil en mindermobielen op een regenachtige dag samen om stoelaerobic en bingo te spelen. De meer trendgevoelige sporters konden een initiatie van ZUMBA volgen.<

Via de regio en provinciale activiteiten kwamen de senioren en mindervaliden aan bod in hun specifieke sportdagen. Bloso wil de senioren meer laten bewegen door de campagne SPORTELEN.

De vaste activiteiten zoals sportacademie, kleuterdoedagen, zapdagen, roefeldag… al of niet in thema van de sporttak in de kijker (gevechtssporten) zorgden voor een ruim aanbod voor de kinderen.

Rans-t-astisch kende een zeer geslaagde circuseditie die door de jeugdbewegingen onze jongeren bereikte en via een goede promotie: ballonnenwedstrijd en tekenwedstrijd ook veel losse gezinnen aansprak.<

Voor de impulssubsidie zijn de clubs met jeugdwerking 2x samen gekomen. Via onze vernieuwde website willen we een netwerk tussen hen stimuleren om over de sporttakken heen van elkaar te leren. De sportdienst van Ranst werkt ook nauw samen met isb in een werkgroep begeleidingstraject jeugdsportcoördinator, hierdoor verruimen we onze blik in dit domein.

We blijven de ontwikkelingen van de clubs volgen, de uitbouw van het domein Het Loo wordt verder uitgewerkt. De turnzaal van Ranst heeft een mooie nieuwe sportvloer.

2008

Als uitwerking van het sportbeleidsplan is dit jaar de eerste mindermobielensportdag uitgewerkt. Dit is een samenwerking tussen OCMW, Fedasil en de sportdienst. In het kader van het hoofdstuk “ toegankelijkheid en diversiviteit” werden voornamelijk volksspelen gebruikt om deze mensen te laten bewegen. De bewoners van het asielcentrum hadden voor vieruurtje gezorgd met traditioneel gebak. Het was een geslaagde dag die zeker een volgende editie zal kennen.

Onze sportpromotor Ilse Huybrechts is uitgeweken naar Beerse en ondertussen vervangen door Katleen Van Hove.De activiteiten zijn gewoon doorgegaan en zullen nu door Katleen met haar inzichten verder ingevuld worden.

We verzorgden zelf 2 bijscholingen. Eerst werken met een hartslagmeter en in het najaar brachten we een nieuwe dansstijl Bollywood dichter bij de lesgevers.

De editie van Rans-t-astisch was onder een stralende zon een succes in de speelstraat en ’s avonds werd er met radio modern een heuse danseditie van gemaakt.

De sportraad werkte samen met Eline Hoefkens een geslaagd proefproject uit rond 10.000 stappen. Deze actie zal vanaf februari 2009 voor een breder publiek uitgewerkt worden.

Er werd ook een nieuw hoofdstuk geschreven rond impulssubsidie en een subsidiereglement hiervoor uitgewerkt. De clubs met een goede jeugdwerking zullen hier een extra steun door ontvangen en de anderen kunnen door hun lesgevers cursussen te laten volgen hun werking verbeteren en daarvoor ook ondersteuning krijgen. We hopen over de sportgrenzen de clubs te kunnen laten samenwerken om goede ideeën te delen.<

Onze gemeente heeft ook de panathlonverklaring ondertekend en het is de bedoeling om de clubs te stimuleren om dit ook te doen en hiervoor initiatieven te ontwikkelen om de fairplay of high five te doen leven onder de sporters en supporters.

De website wordt steeds up to date gehouden voor nieuws en verslagen. Dankzij Katleen kunnen we nu ook voor de aktie 10000stappen digitaal inschrijven. Links naar bijscholingen van de regio of Bloso kunnen hier ook gevonden worden.

2007

zal zeker de geschiedenis ingaan als het “PLANNINGSJAAR”. In denk dat heel de gemeente een 10 tal plannen dient te schrijven. Voor onze dienst was dit Het sportbeleidsplan 2007-2013 om te voldoen aan het nieuwe sportdecreet “sport voor allen”. Interactief met de ganse bevolking en enkele bevoorrechte getuigen hebben we dit dan ook grondig gedaan. Hierdoor zijn er 3 algemene vergaderingen van de sportraad geweest.

Wat ons sportaanbod betreft was er dit jaar ook weer een uitbreiding. Nieuw dit jaar de tweedaagse themadagen rond dans en voetbal in de zomer. In de herfst kenden we een ware stormloop voor de zapdagen die we naar volgend jaar toe zullen uitbreiden en de kleuters naar een andere locatie brengen om het aanbod zowel kwantitatief als kwalitatief uit te breiden.

Ook hebben we dit jaar dienstoverschrijdend gewerkt om de vorige bibstraat om te vormen tot Rans-T-astisch samen met jeugd, cultuur, bib en sport.

In mei 2007 reeds pikten we de “JUMP”-microbe op en richtten voor de ganse regio een bijscholing jump in.

Al deze activiteiten kan men volgen op de website, eerst de aankondiging en nadien een fotoverslag.

2006

In 2006 zijn er heel wat acties gedaan om de bevolking te wijzen op het belang van een goede conditie. Samen met de Regio Midden-Provincie kon men zijn conditie laten testen in de “beweegmobiel”. De sportdienst heeft dan een start to run ingericht waar toch 60 sportievelingen de 5 kilometer konden uitlopen na deze 10 weken. Men kon zijn vorderingen ook meten op de retest in de “beweegmobiel” op 11/6/06. Naast deze start to run, hebben we ook de weg gewezen naar Nordic Walking.

Wat het aanbod van de sportdienst naar de kinderen en jongeren betreft was er ook een uitbreiding. Naast de sportkampen en de al bestaande kleuterdoedagen en sportacademie zijn we gestart met dagactiviteiten in de overige vakantieperiodes. Extra kleuterdoedagen voor de kleuters , dit zijn halve dagen. Voor de jongeren zapdagen, dit zijn volledige dagen. Ook voor de avonturendag van Regio hadden we een groepje jongeren.

Vanuit Bloso hebben we ingespeeld op het Sportlint 11/10/06 en de Wandelmeedag 11/11/06 waar alle belangstellenden op een recreatieve manier konden genieten van een sportieve dag.

Nieuwe sporten bieden we aan in een vorming “speedminton”

Al deze activiteiten kan men volgen op de website, eerst de aankondiging en nadien een fotoverslag.

2005

Ilse Huibrechts is als halftime sportpromotor aangesteld op de sportdienst. Zij volgt vooral de sportacademie verder op, die ook is verrruimd voor kleuters. De gemeente Ranst beschikt nu ook over een joggingpad “HET BOSSENSTEINPAD”<

2004

De sportdienst beschikt nu over een ruim bureel en een vergaderzaaltje om nog beter te kunnen werken.<

2003

Naast alle bestaande activiteiten die blijven hebben we ons toegelegd op onze promotie. We hebben een website SPORTINRANST. BE vooral dankzij de sportraad.

2002

Er wordt een promotiestand gemaakt rond sportdienst en sportraad, met o.a. een powerpointvoorstelling.

2001

In dit jaar worden de clubs getest voor het IK sport project.

De tour de france komt door onze gemeente.<

Er is een infrastructuurfonds opgericht voor de sportclubs.

2000

Nieuw de sportdienst is nu een ERKENDE SPORTDIENST met BLOSO SUBSIDIES. Ook voor het jeugdsportproject 2000 zal onze gemeente subsidies ontvangen.

Er is een nieuwe enquete uitgevoerd expliciet rond sportacademie.Hiervoor is de vernieuwde sportacademie opgestart. Op woensdagnamiddag in 2 plaatselijke scholen en 3 uur na elkaar. Telkens per 2 leerjaren.

Nieuw bestuur :nieuwe schepen Sonja De Pooter (vld)

1999

Sportacademie op dinsdagavond tchoukbal. Door te weinig reactie (grote verplaatsing ) is na deze reeks de sportacademie gestopt.

Medewerking Dag van de Jeugd met info-stand, tchoukbal en koers op rollen

Via de regio: mindervalidensportdag en 2 dansstages hip-hop(februari) en springbonen (september)

Publicaties: start nu met sporten (in september) en verenigingengids

1998

Sportacademie op dinsdagavond van 17.00 tot 18.00 uur basketbal en hockey

Op zondagvoormiddag skiaërobic

Dansstage via de regiowerking dans rond de wereld.

Sportproef olympische familie te Edegem en Kontich

Avontuuratlon te Zandhoven voor de niet georganiseerde jeugd

1997

In 1997 zijn er al verscheidene activiteiten voor de senioren gestart als gevolg van het succes van de seniorensportdag o.a. petanque initiaties, seniorensportuur en interfusiepetanquetornooi en een overvolle bus voor de seniorensportdag te BLOSO.Door de grotere bezetting van de sporthal werden de toezichters in februari allemaal voltijds en na een examen ook statutair.De gemeente is vanaf het begin actief bij de regio Midden Provincie. De kleuterspeeldag met WESCO materiaal (via de regio) is jaarlijks een succes met een 100 kleuters die zich kunnen uitleven in de sporthal.Er werd ook gestart met een sportpaaskamp met uitstap naar de sportkriebels.Op de algemene vergadering van de sportraad was buiten 1 club iedereen aanwezig. Er wordt telkens een actueel thema behandeld na het formele gedeelte.De bezetting van de sporthal was op één jaar met 10.000 gestegen tot 29.000.

1996

In 1996 werd er gestart met een eerste vorm van sportacademie. Voor de jeugd werd er tijdens de vakantieperiodes een ramp geplaatst. Voor mijn bevalling heb ik de cursus sportfunctionaris met succes beëindigd. Tijdens mijn bevallingsverlof zijn de sportkampen gewoon doorgegaan zonder vervanging. In november 1996 was er de regionale seniorensportdag te Ranst.

1995

De eerste grote uitdaging was de opening van de nieuwe sporthal op 25 maart 1995. Dit was een volledige dag met een officieel gedeelte met minister Weckx en na de middag een opendeurdag en als afsluiting een voetbalmatch tussen het gemeentebestuur van Ranst en Zandhoven. Deze opening werd mee verzorgd door 289 sporters en de sportraad.

Aanwerving van 1 fulltime toezichter en 2 parttime toezichters.

Door een enquete die verspreid werd via het gemeenteblad en de scholen kregen we wat meer zicht op de sportnoden van de bevolking.

In augustus 1995 gingen de eerste sportkampen door: omnisportkampen en watersportkampen.

In september 1995 kreeg de bevolking de sportgids in de bus.

In 1995 lag het accent vooral op het in contact brengen van de bevolking met de nieuwe sporthal. Zo waren er gratis sportinstuiven voor kleuters, kinderen en senioren.Ook het gezin kwam aan bod door samen met de regio een gezinsfietstocht te organiseren. De toezichters zijn in november fulltime geworden.

Sportfunctionaris augustus 1994

Na een eerste kennismaking met de gemeente, de sportraad en het clubleven was er al vlug de wisseling van het bestuur na de verkiezingen op 9 oktober 1994.

Schepen Tine Muyshondt

 

Sportraad 27 maart 1991

Vanaf 27 maart 1991 is er een gemeentelijk sportraad met daarin o.a. de blosoconsulenten. Uit verslagen blijkt dat zij veel werk verzet hebben, administratief zowel als promotioneel: o.a. jeugdsupergem, jeugdpentatlon, bloso wandelmeedag en initiatiereeksen.Ook verzorgden zij een kampioenenviering en regelden zij de subsidies.

Schepen Stan De Schutter