Jozef Simons pad – Oelegem

map34

i.s.m werkgroep Toerisme Ranst

vertrek: centrum van Oelegem aan de kerk

Kleur : blauw

afstand: 10 km, toegankelijk voor kinderwagens en mindervaliden bij droog weer

Startpunt: we vertrekken in het centrum van Oelegem aan de kerk. De basis van de kerktoren (te herkennen aan de witte zandsteen) dateert uit de 14de eeuw. Het bakstenen gedeelte dateert van 1880. Het geheel werd in de begindagen van de eerste wereldoorlog door Belgische militairen in brand gestoken, en in 1922 heropgebouwd.

Binnen in de kerk zijn te vermelden: de beschadigde grafzerk van Hendrik van Halmale (oud-burgemeester van Antwerpen) uit 1614 en enkele oude beelden uit de 16de eeuw. Buiten aan de noordgevel vinden we een grafzerk uit 1525 van de Oelegemse onderpastoor Henric Coppens die stierf tijdens één van de pestepidemies.

Op het plein voor de kerk slaan we rechtsaf en nemen de Schildesteenweg. Links zien we de pastorij die abt Hermans van Tongerlo in 1781 liet bouwen. Zijn wapenschild met jaarschrift prijkt boven boven de ingang. Nu is het OCMW van Ranst er gevestigd.Aan de overkant van de straat, huis nummer 13, bemerken we een herenwoning die in 1890 werd opgetrokken door een Antwerpse bakker, A. Verheyen.

Even verder zien we links het gedenkteken van onze gesneuvelden en achter het witte kapelletje (1898) volgen we links een smal wegeltje tussen twee hagen.Wanneer we dan nog eens naar links draaien, bekijken we tussen lage, oude woninkjes weer het dorpscentrum. Die oude huisjes links vervingen de vroegere ‘hoeve aan de kerk’ van de Sint Bernardsabdij uit Hemiksem.

We steken het plein over en wandelen naast café Boerenhof (met authentiek interieur) naar de stenen molen, gebouwd in 1845 en beschermd als monument in 1943. De heemkundige kring ‘De Brakken’van Oelegem verzorgt er iedere 2de zondag van de maand (behalve juli en augustus) een “meulenmaal”.

Dan stappen we rechtdoor naar het Albertkanaal, in de tijd van Jozef Simons nog Herentalse Vaart. We volgen zijn voetspoor naar rechts, voor hem scheen dit immers een ideaal wandelpad.We nemen de eerste straat rechts, de Rundvoortstraat. We komen aan een rondpunt dat we recht oversteken en de Rundvoorstraat volgen tot we links het groots gebouwencomplex van de oude maalderij zien. De houten molen van midden de 17de eeuw overleefde de eerste dagen van WOII niet. Hoewel er veel aan die maalderij veranderde, geeft het ons nog een beeld van de omgeving waarin onze voorouders in de 19de eeuw werkten. De witte zuidgevel van de maalderij draagt in ankers het jaartal 1815.

Het Jozef Simonspad blijft de Rundvoortstraat volgen, die van asfalt in een zandweg verandert. We zien rechts naast de weg twee oude lindebomen, die, wanneer we ons er recht voor bevinden, een zicht brengen op een oude dreef, recht naar het Vrieselhof, de grens van de beschermde Schijnvallei. De aanleg van deze dreef moeten we situeren na 1760 en valt gedeeltelijk samen met het tracé van de Kempische Liniekes(versterkinslinie) uit 1701. De dreef geraakt na de aanleg van de Schildesteenweg op het einde van de 19de eeuw in onbruik.

Met een bocht naar links komen we dan aan de lichtblauwe gebouwen van de gerestaureerde Rundvoorthoeve waarvan de naam al teruggevonden wordt in 1370 als de ‘Goede van Runsfort’. De imponerende schuur met strodak kreeg in 1981 haar bescherming als monument. De weg hierachter volgen we naar rechts, de Schijn over.En vanaf dit punt gaan we enkele kilometer ver over een echt belangrijke oude grens. De huidige scheiding tussen Oelegem en Schilde vormde inderdaad bijna 50 jaar lang de grens tussen Vlaanderen en Brabant (van 1358 tot 1405). Daarbij moeten we de zaken zelfs nog ruimer zien. Vermits Brabant toen tot het Duitse Keizerrijk en Vlaanderen tot het Franse koninkrijk behoorde, mogen we stellen dat die weg (voor het innen van belastingen) de grens vormde tussen twee rijken.

Vergeet niet de eerste weg mee naar rechts te volgen, die ons aan de majestueuze Eikendreef brengt: de weg naar het Bleekhof, een beschermd monument. Rond 1750 liet koopman Joannes Van Der Smissen de eerste steen voor deze blekerij leggen.We steken de betonstrook van de Schildesteenweg over en belanden in de Goorstraat. Het Goor duikt al sinds 1273 in de archieven op. We volgen die straat tot aan de monumentale Dobbelhoeve (met als opschrift 1342) en draaien daarachter links in.We steken het Anti-tankkanaal over (en passeren daarbij de Regenbooghoeve) en volgen rechtdoor de Kantonbaan. Hier pas verlaten we de vroegere rijksgrens, steken nog eens de Schijn over en belanden even later in dennenbossen.Tot eind van de 19de eeuw kon u hier hier door uitgestrekte heidevelden wandelen. Rond 1900 werden massaal dennenbomen aangeplant. Links en rechts ziet u smalle boswegen die de moeite waard zijn om de volgende keer eens te verkennen.

Aan het kruispunt met de Knodbaan stappen we rechtdoor, nu over een asfaltweg. Eens we het bos voorbij zijn, nemen we de eerste zandweg rechts en wandelen door een dreef voorbij de gerestaureerde Bloemendaalhoeve. De hoeve kreeg deze naam pas na 1750, maar stond er zeker al veel vroeger.Even verder komen we in een open landschap, met links een mooi zicht op de bossen van de Doorns en het Lichteblok. We blijven rechtdoor wandelen, weer door een bosje, kruisen een landweg en belanden in de Beeldekensstraat. Hier zien we links de mooie hoeve van ‘De Drie Boerkens’.

Het Jozef Simonspad voert ons echter even rechts, en dan gaan we links de Knodbaan in. Even voor het Anti-tankkanaal kruisen we de Heidebeek. Over het Anti-tankkanaal volgen we de Knodbaan. Even naar links vinden we op nummer 79 het Staltheater van de Jozef Simonskring.We volgen de Knodbaan terwijl ze naar links bocht. Bij de volgende bocht gaan we rechtdoor en nemen een veldweg. Zo komen we terug aan het Anti-tankkanaal dat we rechts volgen. Achter het clubhuis van een vissersvereniging gaan we naar rechts terug de weiden in.

Op een T-kruispunt gaan we links en dan onmiddellijk terug rechts. Zo komen we in de Venusstraat.We wandelen voorbij hoeve “Het Groene Ven” (nummer 26) uit de 17de eeuw, terwijl op nummer 23 de enige echte hoeve ‘De Knod’ stond.Voorbij het kruispunt met de Vincent Goossenslaan vinden we links de gesubsidieerde lagere school uit 1911 en we draaien links het Schranske in, een herinnering aan de fraai herstelde ‘omwaterde stede van Sombeke’ die we in de Vincent Goossenslaan vinden.Hier zitten we terug in de gezellige dorpsstraatjes rond het centrum. Met de binnenweg draaien we eerst links , dan rechts mee. Zo bereiken we de kerkstraat. We wandelen in de richting van de kerk. In de kerkstraat nr.12-15 hebben seviceflats het geboortehuis van Jozef Simons vervangen. Op de binnenplaats bemerken we het bronzen standbeeld van de Kempense schrijver. Aan de kerk eindigt de wandeling.