Jules Persijn pad – Broechem

map35

i.s.m. werkgroep Toerisme Ranst

Vertrek: centrum Broechem, achter de kerk

Kleur: oranje

afstand: 6,7 km, toegankelijk voor kinderwagens en mindervaliden bij droog weer

Het wandelpad is genoemd naar de befaamde letterkundige, Dr Jules Persyn. geboren te Wachtebeke, professor aan de Gentse universiteit. Hij woonde elf jaar in Broechem. Hij was dus geen échte Broechemnaar van geboorte. Hij overleed in Broechem in 1933.

We vertrekken achter de kerk, aan het voormalige gemeentehuis van de deelgemeente Broechem. Dit gebouw stond vroeger bekend als ‘De Spijker’, de plaats waar men het koren borg dat voortkwam uit de belastingen, de zogenaamden ‘tienden’.  In 1955 werd het geheel grondig verbouwd, waarbij enkel de voorgevel rechtbleef, die wel werd verfraaid. In de gevel bemerkt men de gekleurde schilden van de heren van Broechem: Berthout, Van der Rijt, Le Roy (een familie die een belangrijke rol speelde in de Brabantse geschiedenis), van Colen en de Fraula.Naast ‘De Spijker’ bevindt zich de oude pastorij die werd opgericht in 1857.De typische dorpskern met driehoekig plein is de vermoedelijke ‘biest’, de gemeenschappelijke weide van de eerste Frankische nederzetting. Centraal staat de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte, een grotendeels gotische en barokke kruisbasiliek met romaanse kern. Circa 1160, ongeveer gelijktijdig met de overdracht van de parochie aan de abdij van Tongerloo werd steen geleverd voor de bouw van deze kerk. Deze mooie kerk is zeker een afzonderlijk bezoek waard.

We volgen nu westwaarts de Pertendonckstraat, met enkele oude herenhuizen. Aan huisnummer 16 bemerken we een halfronde luifel van gekleurd glas-in-lood met Art Nouveau-inslag.Halfweg aan de rechterkant, nummer 38, is het huis dat bewoond werd door prof. Jules Persyn, de gezaghebbende literaire criticus en essayist. Aan de voorgevel van dit voormalig notarishuis met prachtig parkje, vindt men ter herinnering van deze Vlaamse letterkundige, een gedenkplaat van de hand van de gekende Antwerpse beeldhouwer, Albert Poels.

Aan de eerste verkeerslichten slaan we rechtsaf de Kapelstraat in. Na 100 meter komen we voorbij de vrije lagere basisschool van de Zusters van de Christelijke Scholen van Vorselaar.Weer honderd meter verder bemerken een prachtige kapel gewijd aan Onze Lieve Vrouw. Na meerdere verbouwingen kreeg ze in 1758 haar huidig uitzicht. In vorige eeuwen trok haar bijzondere verering vele bedevaarders naar Broechem. De gevel zelf is een miniatuur-reconstructie van de dorpskerk.

We stappen verder tot aan de mooie dreef die leidt naar kasteel ‘Bossenstein’ en nemen de weg die er vlak naast parallel mee loopt: de Bolsterweg. Deze weg leidt u tussen serres via akkers en boomgaarden met vooral kerselaars. Tijdens de maand april maken de bloesemende fruitbomen van deze wandeltocht een waar genot.Eenmaal een rij eiken gekruist, verrijst de indrukwekkende waterburcht ‘Bossenstein’ tussen de bomen. Het laatmiddeleeuwse complex wordt gedomineerd door de stoere donjontoren. Een eerste vermelding vindt men in 1346 als eigendom van Joannes de Busco of ‘Van Den Bossche’, vandaar de benaming.

We steken het voormalig erf van de kasteelhoeve over, dwarsen het golfterrein, naar het bos toe.Enkele honderden meter door dit bosterrrein leiden ons naar een verharde weg. We houden de weg rechts aan en volgen evenwijdig de autosnelweg totdat de route via een oude kasseiweg (oude baan Oelegem – Broechem) naar de huidige verkeersweg van Broechem naar Oelegem leidt.

We slaan rechts richting Broechem in en steken de straat over. Bij een tweetal boerderijen stappen wij naar het beboste ‘Broechemhof’, het dubbel omgrachte 17de eeuwse kasteel dat later enkele verbouwingen met rococo-elementen onderging.Sinds 1644 was dit kasteel in bezit van Philippe le Roy, heer van Broechem en Oelegem. Deze uit Antwerpen afkomstige edelman heeft in opdracht van de Spaanse koning de onderhandelingen bewerkstelligd die tot ‘De Vrede van Munster’ in 1648 leidden. Jacques le Roy, zoon van Philippe, daarentegen is de bekende Brabantse historiograaf die belangrijke geschiedkundige werken uitgaf.

We vervolgen onze weg via de gerestaureerde kasteelhoeve rechts. Waar de dreef ophoudt, begint de terugtocht richting Broechem, rechts langs de haag van een boerderij. Het karrenspoor loopt voorbij de landerijen en boomgaarden, over velden en weiden. Weldra bemerken we terug de toren van de kerk.

We steken de Bistweg over (vroegere Herentalsebaan) en volgen de smalle veldwegel dat aan de Pater Domstraat uitkomt.Via de Pater Domstraat wandelen we tot aan het kruispunt van de Kapelstraat, die we rechts inslaan. Deze weg volgen we tot aan de ingang van het kerkhof. Dan hebt u de keuze:

Hier kan u rechts al dan niet het graf van Jules Persyn gaan bezoeken. Aan uw linkerkant vervolgt u de wandeling via de ingang van het rusthuis Czagani, om zo over de parking en via het voetweggetje uit te komen aan het Streep. LET OP: het voetweggetje bevindt zich aan de linkerkant en loopt achter de serviceflats door. U moet dus even het grasperk over.

Aan het Streep steekt u de straat rechtover en neemt u het weggetje tot aan de Gustaaf Peetersstraat waar u rechts afslaat. Even verderop ziet u aan uw rechterkant de ingang van het gemeentehuis van Ranst.Op het pleintje voor het gemeentehuis staat het bronzen borstbeeld van Jules Persyn. Als u van hieruit in de richting van de kerk wandelt via de parking, dan komt u terug aan het vertrekpunt.