Oproep nieuw bestuurslid sportraad

Door vertrek van één van de bestuursleden van de sportraad zijn we op zoek naar een sportieve vervangster of een vervanger.
We zoeken een afgevaardigde van een Ranstse sportclub.
Deze kandidaat zal na aanvaarding van de algemene vergadering deel uit maken van het bestuur van de sportraad. Deze vergadering komt een 10 tal keer per jaar samen.

We willen in het kort even omschrijven wat de sportraad is en doet.

De GEMEENTELIJKE SPORTRAAD RANST is een ADVIES orgaan waarin alle verenigingen, groeperingen of organisaties die in de gemeente actief zijn in het sportgebeuren, vertegenwoordigd zijn.
De sportraad bevordert het overleg tussen de verenigingen, behartigt de sportbelangen en geeft advies i.v.m. het gemeentelijk sportbeleid. De belangrijkste adviezen van de sportraad hebben betrekking op de sportinfrastructuur, subsidies, sportpromotie,….
De sportraad richt de kampioenenviering , vormingen en de algemene vergadering in.

Gelieve hier te klikken en dit document volledig in te vullen voor 10 januari 2016 om je kandidaat te stellen.

Voor meer informatie mag je steeds bellen naar de sportdienst 03/475 19 66
Vraag naar Sonja Domen of Katleen Van Hove