Sint Gummarus pad – Emblem

map45

i.s.m. werkgroep Toerisme Ranst

vertrek: centrum van Emblem aan de kerk

afstand: 6,5 km toegankelijk voor kinderwagens en mindervaliden bij droog weer

Kleur: blauw

Het vertrekpunt van deze wandeling is de Sint-Gummaruskerk in het centrum van Emblem. Deze kerk zou een zeer oude oorsprong kennen en dateren uit de de volle middeleeuwen, toen de herinnering aan  Sint-Gummarus sterk te Emblem leefde. De huidige kerk werd door E.H. Anthonis-Cornelius van Donghen gebouwd.

We stappen richting Lier en wandelen door de oude dorpskern. Op de hoek van de Dorpsstraat en de Kesselsesteenweg staat het vroegere gemeentehuis van Emblem. Het werd in 1896 gebouwd volgens de plannen van bouwmeester Jaak Winders. De toren geeft aan het bouwwerk een majesteuze indruk. Het herbergt nu het gemeentelijke documentatiecentrum, dat elke maandag  tussen 20 en 22 uur en elke woensdag van  9u30 tot  16.00 uur kan bezocht worden.

Een eind in de Dorpstraat aan de linkerzijde bemerken we de Sint-Gummaruskapel, volgens de legende gebouwd op de bron, welke Sint-Gummarus deed ontspringen. De oudste vermelding dateert van 1410. Jarenlang was deze plaats een bedevaartsoord. Via een trapje aan de achterzijde van de kapel kan de oorspronkelijke bron bezocht worden.

Niet ver voorbij de kapel slaan we links af en betreden het gemeentelijk complex met sportterreinen  (het St Gummarusveld). De verschillende wegwijzers geven een idee van de vele sporten die hier beoefend worden.Vlak achter het tennisterrein slaan we linksaf, richting kerkhof. We wandelen aan de kantine van de tennisclub rechtdoor.Zo komen we  in de Ambelweg, die overgaat in de Bosstraat. We volgen deze tot we aan de Kesselsesteenweg komen, en  rechts  de brug nemen.

Eenmaal de brug over, draaien we rechts in en nemen het meest rechts gelegen, met kiezelstenen aangelegd pad. We volgen een weg die parallel loopt met de Kleine Nete. Let op: de route splitst zich hier: rolstoelgebruikers gaan naar boven en gebruiken het geasfalteerde jaagpad terwijl de anderen de lager gelegen weg nemen.We gebruiken het geasfalteerde jaagpad. Wanneer we terug de verharde weg bereiken van de Netedijk, draaien we rechtsaf en volgen boven tussen Bollaak en Netekanaal het jaagpad.

We komen terug aan de brug over het Netekanaal, die we onderdoor gaan. We draaien onmiddellijk rechts, steken de Bollaakbeek ( een zijrivier van de Nete) over en volgen dan de beek over de Bollaakdijk. Na enkele honderden meter verlaten we de dijk en volgen rechts een pad tussen de bomenrijen. Vroeger … voor de aanleg van het Netekanaal vormde dit geheel de ‘Voortstraat’. Deze naam stamt uit de tijd dat de Voort een doorwaadbare plaats van een beek of rivier was. dus een plaats waar de reizigers door beek of rivier VOORT kon om zijn weg te volgen. Als je op de bedding van de rivier staat en over het kanaal kijkt, kan je aan de bomenrij trouwens zien hoe  het traject over het kanaal verder loopt in de richting van het dorp.

Alzo komen we terug aan de kleine Nete. We klimmen de dijk op en draaien naar rechts, terug in de richting van het dorp totdat we aan de brug komen. Aan de Kesselsesteenweg gaan we rechts, om opnieuw via de brug het Netekanaal over te steken. Nadat we het kanaal zijn overgestoken, nemen we onder aan de brug het baantje rechts, zodat we terug op de dijk belanden, maar nu op de andere oever. We gaan naar links, volgen de dijk ongeveer 200 meter todat we met een klein bruggetje de omleidingsgracht kunnen oversteken. Zo komen we terug in de Voortstraat, die afgezoomd wordt door een aantal oude, zeer vermolmde bomen. Op het einde van de Voortstraat steken we de Dorpsstraat over en komen zo terug aan de achterzijde van de kerk van Emblem