Sportdienst

De sportdienst wil de sport binnen de gemeente promoten. Dit gebeurt onder andere door het organiseren van allerlei sportactiviteiten en door het begeleiden van bijzondere projecten. Voor grote organisaties is Ranst aangesloten met 12 omliggende gemeenten bij de provinciale sportregio Middenprovincie. Zij organiseren onder ander de Seniorensportdag, specifieke vormingen, avonturendagen, … De dienst staat eveneens in voor het beheer, het onderhoud en de uitbreiding van de gemeentelijke sportinfrastructuur. Via de sportraad krijgt de bevolking inspraak en worden de subsidies verdeeld over de verschillende sportverenigingen.

Voor reservaties van de sporthal of de sportinfrastructuur van de gemeente ben je op de sportdienst aan het juiste adres. Verder kan je hier terecht voor alle informatie over de sportverenigingen die actief zijn in onze gemeente, allerlei initiatieven zoals de sportacademie , sportkampen, …

De sportgids die elk jaar in september wordt herwerkt, geeft een overzicht van de verschillende sportclubs en -verenigingen in de gemeente en is te verkrijgen in het gemeentehuis of op de sportdienst.