Taken sportfunctionaris

Beheer van de sporthal met polyvalente zaal en 3 gemeentelijke turnzalen

 • Bezettingsroosters opmaken met de verschillende sportclubs
 • Uurroosters van 3 toezichters en monitoren opstellen
 • Dagelijks beheer van kleine herstellingen opvolgen
 • Problemen met uitbating van turnzalen tussen clubs en directies oplossen.
 • Verbouwing mee uitwerken en opvolgen
 • Inspringen bij afwezigheid van personeel
 • Inventaris: Alle gegevens bijhouden van clubs en sportinfrastructuur en sportmateriaal van de gemeente.
 • Onderhoudscontracten sporthal en turnzalen opvolgen.
 • Financieel: Opmaak begroting voor sportdienst en sportraad
 • Opmaak lastencohiers- offertes verbouwing vb herstelling parket
 • Facturatie van de sporthal, polyvalente zaal en de 3 turnzalen
 • Maandelijks kasverslag.
 • Bestelbonnen

Promotie

 • eigen activiteiten: sportkampen gedurende de vakantieperiodes
 • Wekelijks seniorenturnen, sport overdag en sportacademie
 • Kleuterdoedagen
 • Samen met de regio: mindervalidensportdag, Avonturensportdag, Vormingen o.a. dans
 • Bloso acties erkenningsdossier met veel extra administratie, Svs scholenveldloop,
 • Publicaties:sportgids in september, rubriek in informatieblad en soms ranst actueel, folders voor eigen activiteiten.

Sportraad:

 • secretariaat: verslagen, uitnodigingen
 • Uitwerken algemene vergadering en kampioenenviering
 • Verwerken subsidiedossiers en bouwsubsidiedossiers

Bijscholingen

 • opvolgen actualiteit door middel van studiedagen, wetteksten en vakliteratuur

Dagelijkse administratie

 • post, college en gemeenteraad opvolgen
 • Contact met de sportclubs en sporters
 • Wekelijks overleg met de toezichters
 • Wekelijks overleg met jeugd, cultuur en communicatie
 • Dagelijks post ophalen en contacten met gemeentediensten