Zevenbergenpad – Ranst

map37

i.s.m. werkgroep Toerisme Ranst

Ranst ligt op de weg N116 Antwerpen-Nijlen</p> <p>Vertrek:centrum

kleur: oranje

afstand: 5,7 km, toegankelijk voor kinderwagens en mindervaliden

We vertrekken aan de Sint Pancratiuskerk in het centrum van Ranst. Uit de archieven kunnen we afleiden dat de Sint Pancratiuskerk reeds voor 1260 bestond. Op de zuiderbeuk vinden we anno 1650. Op 22 maart 1854 brandden de toren, het dak van het middenschip en de kruis- en zijbeuken volledig af, samen met enkele nabijgelegen dorpsgebouwen. Zo verdween ook het grootste deel van het kerk-en gemeentearchief. Reeds een jaar later was de kerk hersteld, hoger dan vroeger, wat duidelijk te merken valt aan het verschil in steen, namelijk gezaagde Franse steen en de toren met band rode baksteen, in laatgotische stijl. Aan de zuiderkruisbeuk vinden we een prachtig bas-reliëf voorstellende Pasqual De Deckere en Cornelia Houtappel, heren van Zevenbergen in de 17de eeuw.

Langs de Schoolstraat bereiken we de Kasteeldreef, die ons leidt naar de gebouwen van het kasteel van Zevenbergen. De oudste vermelding van het kasteel dateert van 1445. De gebouwen werden gerestaureerd in 1733 maar brandden volledig uit op 4 oktober 1989. De zusters van het Convent van Bethlehem zijn de huidige bewoners. Momenteel is het een bezinningstehuis geleid door de voornoemde congregatie. Aan beide zijden van de binnenkoer ziet men de hovernierswoning, de stallingen en het koetshuis. Deze gebouwen werden aangepast aan de noden van deze tijd. Op de binnenkoer vinden we nog een oude zonnewijzer en een steen met de wapenschilden van Ferdinand Vecquemans en Poose de Baisy, die het kasteel bewoonden in de 18e eeuw. Het kasteel is gebouwd op hoge vierkante funderingen van baksteen. Belangrijke bewoners van het kasteel waren: Corneel van Bergen (broer van de aartsbisschop van Kamerijk), Jan van Bergen (hofmaarschalk bij Philippe de Schone) en Jacob le Roy (histotiograaf en uitgever van prachtige kunstboeken).

Rechts over het kasteel is een grot van O.-LVrouw van Lourdes, opgericht in 1952 door Gaston van den Berghe de Gilman, de laatste afstammeling van het geslacht de Gilman de Zevenbergen dat het kasteel bewoond heeft sinds 1766. Tussen het kasteel van Zevenbergen en de grot gaan we het bos in. We wandelen verder tot aan de volgende slagboom, hier verlaten we de hoofdweg, en draaien rechts het kleine bospad in.

Aan de rand van het bos draaien we naar rechts de Schawijkstraat in. Even verder, eveneens aan de rechterkant merken we de ‘Gasthuishoeve’, zo genoemd omdat ze op een bepaald ogenblik eigendom was van het Elisabethgasthuis van Antwerpen.Wat verder, aan de linkerkant, zien we de nieuwe begraafplaats van Ranst.

We wandelen rechtdoor over de zandweg door het Floerenbos tot op de brughelling van de autostrade. Van hier gaan we rechts en nemen onmiddellijk aan de voet van de brug links de Zakstraat die ons brengt langsheen de splitsing van de E34- enE313 -autosnelwegen. De modern gebouwde hoeve ‘Strepenhof’ bevindt zich nu aan de overkant van de oorspronkelijke hoeve, die enkele jaren geleden werd afgebroken. We volgen de rustige landwegen die aangenaam kronkelen langs het ‘Muizenbos’, langs weiden en velden, doorheen de Reetstraat naar de Laarstraat, die we rechts indraaien.Aan de rechterkant, op het nummer 24 zien we een oude blokhoeve in twee delen, merkwaardig voor deze streek, omdat het een niet-Kempisch model betreft. De hoeve behoort ook tot de beschermde monumenten van Ranst.

Bij het begin van het dorpscentrum gaat de Laarstraat over in de Molenstraat. De gerestaureerde molenromp, ook een beschermd monument, vinden we na enkele honderden meters rechts. We wandelen verder door de Molenstraat. Zo komen we terug in het centrum en beëindigen deze tocht aan de Sint-Pancratiuskerk.